Aangenaam alternatief voor procedureslag
SNEL & NIET DUUR GESCHILLEN BIJLEGGEN

Beter geschillen voorkomen door tijdig advies in te winnen 

Neem een bemiddelingsclausule op in al uw contracten