Duurtijd

 

De duur van een bemiddeling hangt essentieel af van de aard en de ingewikkeldheid van het te behandelen conflict. Uiteraard zal ook de min of meer emotionele geladenheid op de tijd wegen die de bespreking in bemiddeling nodig heeft om tot een eventueel akkoord te leiden.

 

Een bemiddeling zal zelden of nooit uitmonden in een onderhandelingsmarathon. Dergelijke praktijk zou kunnen leiden tot gebruik van vermoeidheid, onoplettendheid of onderhandelingsmoeheid, welke geen bevorderlijke elementen zijn om tot een gedegen en goed overwogen akkoord te komen. Hierbij is een rol voor de bemiddelaar weggelegd om partijen tegen zichzelf in bescherming te nemen, zo zij zichzelf dreigen voorbij te lopen. Vandaar dat best bij aanvang goede afspraken gemaakt worden over de duurtijd en het ritme waarin de bemiddeling zal verlopen. Ook hier zijn geen vuistregels voorhanden en zal veel afhangen van de aard van het conflict en de ingesteldheid van de partijen.

 

Aldus kan een bemiddeling zeer snel tot een goed akkoord leiden, doch is het even goed mogelijk dat meer sessies zullen nodig zijn, en dit eventueel gespreid over verschillende dagen. Een bemiddeling die met intervallen van één of meer weken gevoerd wordt, is evenzeer denkbaar.