Welke rol voor mijn raadgevers

Advocaat

 

Het staat partijen vrij om zich al dan niet te laten bijstaan in een bemiddelingstraject door een raadsman. Reeds veel advocaten zijn zelf ook erkend bemiddelaar. Evenwel is de rol van bemiddelaar én raadsman van een partij niet verenigbaar uit oogpunt van de neutraliteit, die van een bemiddelaar vereist wordt.

Vandaar dat het grootste deel van de tijd van de bespreking in de aanwezigheid van alle betrokken partijen en hun raadslieden verloopt. Zo er een raadsman aanwezig is, zal deze geen vertegenwoordiging van zijn cliënt opnemen, dan wel de partij zelf aan het woord laten. De raad van de partij zal diens klankbord zijn om de evoluties in de bespreking af te toetsen op het realiteitsgehalte. Dit betekent dat de raad van de partij ondersteuning zal bieden met technische raad waar nodig en tevens het evenwicht in de verhoudingen tussen partijen zal behartigen.

De taak om het bekomen akkoord op een goede wijze in tekst om te zetten, kunnen partijen best aan hun raadslieden toevertrouwen.

Notaris

 

Ook onder notarissen zijn er een aantal, die zich de vaardigheden van bemiddelaar hebben eigen gemaakt. Wanneer er onroerend goed betrokken is in een geschil is de tussenkomst van een notaris trouwens wettelijk onmisbaar voor de authentificatie van de overeengekomen transacties. Dit is ook de essentie van de rol van een notaris. Doordat notarissen doorgaans een drukke agenda hebben, kan bij complexe of emotioneel geladen betwistingen de tussenkomst van een bemiddelaar helpen om in alle sereniteit aan partijen de tijd te gunnen om tot een oplossing te komen voor het gerezen geschil.

Boekhouder, fiscalist, ingenieur, architect, landmeter…

 

Tijdens een bemiddeling kunnen zich allerlei technische kwesties stellen. Partijen bepalen zelf waarover en met welke opdracht een deskundige belast wordt en kan afgesproken worden binnen welke tijd resultaat verwacht wordt. Tevens staat het partijen vrij om het deskundig verslag als een louter advies te aanzien, dan wel als zich erdoor gebonden achten. Partijen kunnen aldus sneller vooruitgang boeken dan in een gerechtelijke procedure en de opdracht van de deskundige beperken tot wat voor hen de essentie is.