In alle discretie het geschil oplossen

De vertrouwelijkheid is een belangrijke hoeksteen van de bemiddeling. Immers zal de inhoud van de bemiddeling nooit mogen naar buiten gebracht worden. Evenmin als enig stuk dat opgesteld of aangewend werd tijdens de bemiddeling achteraf niet tegen een partij kan worden gebruikt in de gebeurlijke verderzetting van de gerechtelijke procedure, bij ontstentenis van akkoord tussen de partijen. Deze vertrouwelijkheid zal niet gelden voor stukken die reeds voordien aan partijen bekend waren of waarvan kennis zou kunnen genomen worden buiten de bemiddeling om via de gebruikelijke procedurele middelen.

De vertrouwelijkheid vindt een extra steun in de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bemiddelaar, die de vertrouwelijkheid van de bemiddeling zou schenden door de inhoud ervan kenbaar te maken aan derden of stukken opgemaakt tijdens de bemiddeling vrij te geven.

Aldus is het vertrouwelijk karakter van de bespreking gewaarborgd voor en door de partijen, die bijgevolg geen enkele vrees hoeven te koesteren dat enig element daaruit na een mislukte bemiddelingspoging zich tegen hen zou kunnen keren. Dit aspect maakt dat partijen niets te verliezen hebben bij het ondernemen van een bemiddeling. Integendeel hebben zij er enkel bij te winnen.

Vermijd de wetwals