Wat is bemiddelbaar

In principe kan elk burgerlijk of handelsgeschil via bemiddeling worden behandeld. Het spreekt voor zich dat geschillen die niet voor discussie vatbaar zijn, zoals bv. een factuur voor correct uitgevoerd werk of geleverde diensten, in principe niet voor bemiddeling in aanmerking komen.

Geschillen waarbij partijen onzeker zijn of hun grote gelijk wel door een rechter kan gevolgd worden, dan wel door de al dan niet zelf geschapen complexiteit van de zaak, de behandeling ervan dreigt te verzanden in eindeloze debatten met inmenging van niet zelf gekozen experten, zullen daarentegen het bevoorrecht terrein vormen voor het inschakelen van een bemiddelaar. M.a.w. betwistingen van allerlei aard, die de persoonlijkheidsrechten niet raken, kunnen in een bemiddelingstraject behandeld worden. Sinds de wetswijziging van 2018 kunnen ook overheden deelnemen aan een bemiddeling in een geschil met een burger of onderneming.