Kost van een bemiddeling

 

Hoofdprincipe bestaat erin dat partijen de kosten in gelijke delen dragen.

Er wordt gewerkt op basis van een uurtarief dat naargelang de ingewikkeldheid van de zaak kan variëren. Het basis uurtarief bedraagt gewoonlijk rond de honderd Euro. De duur van de bemiddeling ligt grotendeels in handen van de partijen. Het komt voor dat een halve dag volstaat, terwijl een gemiddelde van in totaal dertig uur gespreid over verschillende sessies moet kunnen volstaan om in alle redelijkheid de bemiddeling tot een goed einde te brengen.  Aangezien de bemiddeling ook kan worden stopgezet op elk gewenst moment, en hervat, is de kostprijs goed in de hand te houden.

Infrastructuurkosten

Het verdient de voorkeur om een bemiddeling te voeren binnen een rustige en voor de partijen neutrale omgeving. Ook hier hebben partijen de kostenstructuur voor de regeling van hun geschil in handen. Zij kunnen kiezen voor het kantoor van de bemiddelaar of voor een door henzelf uitgekozen of een door de bemiddelaar voorgestelde geschikte locatie.

Advies inwinnen kan bij de eigen raadsman of expert, die al dan niet de volledige bemiddelingsessie(s) volgt om de partijen in bemiddeling bij te staan. Belangrijk is daarbij op te merken dat het partijen zelf zijn die actief met elkaar overleggen, terwijl de raadsman of expert louter adviseert zonder zelf in naam van de partij aan de discussies deel te nemen.

Secretariaatskosten zullen er enkel zijn in de mate dat partijen de behoefte voelen om van dergelijke ondersteuning gebruik te maken.

Verplaatsingskosten zullen vooraf overeengekomen worden aan een redelijk tarief per kilometer.