Wat doet de bemiddelaar

 

Bemiddelaars brengen partijen samen rond tafel om hen te begeleiden doorheen het bemiddelingstraject. Daarbij zal de bemiddelaar actief luisteren en waarnemen wat partijen beroert , om hen te helpen hun wederzijdse belangen te benoemen. De bemiddelaar zal er de hand aan houden dat partijen evolueren naar een opbouwende bespreking via de afgebakende communicatie-afspraken. M.a.w. staat de bemiddelaar partijen bij om de dynamiek van de dialoog op gang te houden en de bespreking in goede banen te leiden.

In een eerste fase zal niet gestreefd worden naar het zoeken van oplossingen, dan wel partijen ertoe te bewegen elkaars belangen duidelijk te onderkennen. Pas daarna zal worden afgetoetst hoe die belangen kunnen worden vertaald in werkbare opties van waaruit partijen  uiteindelijk een door hen wederzijds aanvaarde oplossing voor hun geschil zullen distilleren.

Gedurende het hele traject zal de bemiddelaar het vertrouwen bij de partijen stimuleren en versterken. Immers is het bewaren van het vertrouwen van partijen in de dialoog de hoeksteen voor het welslagen van de bemiddeling.  De bemiddelaar is aldus in hoofdzaak de bewaker van het bemiddelingstraject en de bewaarder van het vertrouwen van en tussen de partijen.